BernadetteSoms gaan dingen in het leven anders, dan je had gedacht. Ook in je carrière kan dit het geval zijn. Na een reorganisatie kom je misschien op een plek, waar je je niet thuis voelt. Of het bedrijf gaat failliet en je staat op straat. Allerlei emoties komen op je af: boosheid, teleurstelling, verdriet, angst voor de toekomst. Liefst wil je dat er zo snel mogelijk een oplossing komt: een baan, waar je weer leuke collega’s hebt en waar je talenten gewaardeerd worden. Dan kun je ook een streep zetten onder al die emoties!

In de praktijk is het meestal zo, dat als de emoties nog niet zijn verwerkt en losgelaten, die nieuwe baan zich ook niet aandient. Je gesprekspartners voelen feilloos aan, hoe jij je voelt en dat is geen aanbeveling om jou aan te nemen.

In deze workshop gaan we verkennen, wat je wilt loslaten. Wat heeft het voor je betekend, waardoor het misschien moeilijk is, het los te laten? Hoe werkt dat met rouwprocessen na verlies van een baan? En tenslotte tips om hier doorheen te komen. Zodat je kunt leren wat er geleerd moet worden en je vrij en zonder ballast je nieuwe toekomst in kunt stappen.

 

In mijn coachingspraktijk werk ik veel met mensen, die te maken hebben met verlies en rouw. Dit kan zijn door verlies van een dierbare, verlies van gezondheid of van werk. Uiteindelijk komen al deze mensen sterker uit dit proces. Het zet ze aan het denken over hoe ze hun leven willen leven en welke veranderingen ze kunnen aanbrengen. Zodat ze hun talenten optimaal aanspreken en hun bestemming vinden in het leven. Daarmee krijgen ze ook hun levensvreugde terug!

Voor meer informatie over mij en mijn bedrijf zie mijn website.